">
DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Plavební značky

 

/PODPOŘTE PADÁNÍ!
       
 

podle přílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 344/1991 Sb.
kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti

Základní signální znaky

A. Zákazové signální znaky

A.1 A.1 A.1 A.1 A.1 A.1 A.1 A.1 Zákaz proplutí (obecný znak) a) tabule, b) jedno nebo dvě červená světla vedle sebe, c) červená vlajka, d) dvě tabule nebo dvě světla nebo dvě vlajky umístěné nad sebou
A.2 A.2 Zákaz předjíždění
A.3 A.3 Zákaz vzájemného předjíždění sestav
A.4 A.4 Zákaz potkávání a předjíždění
A.5 A.5 Zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu)
A.5.1 A.5.1 Zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku (počítáno od znaku)
A.6 A.6 Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů
A.7 A.7 Zákaz vyvazování ke břehu
A.8 A.8 Zákaz provádět obrat
A.9 A.9 A.9 Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání
A.10 ~ A.10 A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo jezovými poli)
A.11 A.11 A.11 Proplutí je dočasně zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě
A.12 A.12 Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem
A.13 A.13 Zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel
A.14 A.14 Zákaz vodního lyžování
A.15 A.15 Zákaz plavby plachetnic
A.16 A.16 Zákaz plavby plavidel, která nejsou plachetnicemi a ani nemají vlastní pohon
A.17 A.17 Zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů)
A.18 A.18 Zákaz plavby malých plavidel dosahujících vysoké rychlosti
A.19 A.19 Zákaz spouštění plavidel na vodu

B. Příkazové signální znaky

B.1 B.1 Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou
B.2.a B.2.a Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku
B.2.b B.2.b Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku
B.3.a B.3.a Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku
B.3.b B.3.b Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku
B.4.a B.4.a Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku
B.4.b B.4.b Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku
B.5 B.5 Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem plavební bezpečnosti
B.6 B.6 Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h)
B.7 B.7 Příkaz dát zvukový signál
B.8 B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost
B.9.aB.9.a Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B.9.bB.9.b Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B.9.cB.9.c Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B.9.dB.9.d Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby
B.10B.10 Plavidla plující po hlavní vodní cestě mají, pokud je to nutné, přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo vedlejší vodní cestu
B.11.a B.11.a Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici
B.11.b B.11.b Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanálu

C. Omezující signální znaky

C.1 C.1 Hloubka je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v metrech)
C.2 C.2 Průjezdní výška je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví průjezdní výšku od vodní hladiny v metrech)
C.3C.3 Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech)
C.4 C.4 Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE"
C.5C.5 Plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu; číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat

D. Doporučující signální znaky

D.1.a D.1.a D.1.a Doporučené proplouvání v obou směrech
D.1.b D.1.b D.1.b D.1.b D.1.b Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno)
D.2 ~ D.2 nebo D.2 ~ D.2 D.2 Doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích)
D.3 D.3 D.3 Doporučuje se plout ve směru šipky nebo ve směru od stálého světla k blikavému světlu.

E. Upozorňující (informativní) signální znaky

E.1 E.1 E.1 E.1 E.1 Povolení proplutí (obecný signální znak)
E.2 E.2 Křižování s elektrickým vzdušným kabelem
E.3 E.3 Jez
E.4.a E.4.a Převozní lodě, které neplují volně (s vodičem, kyvadlové přívozy)
E.4.b E.4.b Převozní lodě plující volně
E.5 E.5 Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu)
E.5.1 E.5.1 Stání povoleno v šířce uvedené na znaku v metrech
E.5.2 E.5.2 Stání povoleno v šířce pásma, vymezené dvěma vzdálenostmi vyznačenými na signálním znaku v metrech
E.5.3 E.5.3 Maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe
E.5.4E.5.4 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést jedno, dvě nebo tři modrá světla nebo jeden, dva nebo tři modré kužele
E.5.5 E.5.5 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést modré světlo nebo modrý kužel
E.5.6 E.5.6 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele
E.5.7 E.5.7 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést tři modrá světla nebo tři modré kužele
E.5.8E.5.8 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí nést jedno, dvě nebo tři modrá světla nebo jeden, dva nebo tři modré kužele
E.5.9E.5.9 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést modré světlo nebo modrý kužel
E.5.10E.5.10 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele
E.5.11E.5.11 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí nést tři modrá světla nebo tři modré kužele
E.5.12E.5.12 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nemusí nést jedno, dvě nebo tři modrá světla nebo jeden, dva nebo tři modré kužele
E.5.13 E.5.13 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí nést modré světlo nebo modrý kužel
E.5.14 E.5.14 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí nést dvě modrá světla nebo dva modré kužele
E.5.15 E.5.15 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí nést tři modrá světla nebo tři modré kužele
E.6 E.6 Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů
E.7 E.7 Povolené vyvazování u břehu
E.7.1 E.7.1 Povolené stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla
E.8 E.8 Místo doporučené pro obrat
E.9.a E.9.a Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.9.b E.9.b Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.9.c E.9.c Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.9.d E.9.d Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.9.e E.9.e Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.9.f E.9.f Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.9.g E.9.g Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě; má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě
E.10.a E.10.a Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě; musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě
E.10.b E.10.b Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě; musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě
E.10.c E.10.c Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě; musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě
E.10.d E.10.d Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě; musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě
E.11 E.11 Konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení
E.12 E.12 E.12 E.12E.12 Předsignální znaky jedno nebo dvě bílá světla: stálé světlo (světla) = zůstat stát, pokud to vyžadují ustanovení Řádu plavební bezpečnosti, blikavé světlo (světla) = můžete pokračovat v plavbě
E.13 E.13 Místo odběru pitné vody
E.14 E.14 Telefonní stanice
E.15 E.15 Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena
E.16 E.16 Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena
E.17 E.17 Vodní lyžování povoleno
E.18 E.18 Plavba plachetnic povolena
E.19 E.19 Plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena
E.20 E.20 Plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena
E.21 E.21 Plavba malých plavidel dosahujících vysoké rychlosti, povolena
E.22 E.22 Doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu
E.23 E.23 Možnost získání informací radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu

Břehové signální znaky pro vytyčení vodní cesty

Označení polohy plavební dráhy

PD.1 PD.1 PD.11. Plavební dráha při pravém břehu; barva = červená, bílá; tvar = sloupek s vrcholovým znakem; vrcholový znak = červená tabule ve tvaru čtverce s bílými pruhy na krajích vodorovných stran, situovaná na základnu, nebo červený čtvercový rám; světlo (pokud je použito) = červené jednotlivé probleskové
PD.2 PD.2 PD.22. Plavební dráha při levém břehu; barva = zelená, bílá; tvar = sloupek s vrcholovým znakem; vrcholový znak = tabule ve tvaru čtverce po úhlopříčce barevně rozdělená, jejíž horní polovina je zelená a dolní bílá, situovaná úhlopříčně nebo zelený čtvercový rám, situovaný úhlopříčně; světlo (pokud je použito) = zelené jednotlivě probleskové

Přechodové signální znaky

PS.1 PS.1 PS.11. Pravý břeh; barva = žlutá, černá; tvar = sloupek s vrcholovým znakem; vrcholový znak = žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaná na základnu s černým svislým pruhem uprostřed nebo latě žluté barvy spojené do tvaru rovnoramenného kříže; světlo (pokud je použito) = žluté skupinově probleskové nebo žluté skupinově přerušované se sudou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze dvou problesků
PS.2 PS.2 PS.22. Levý břeh; barva = žlutá, černá; tvar = sloupek s vrcholovým znakem; vrcholový znak = žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaného úhlopříčně s černým svislým pruhem po úhlopříčce, nebo latě žluté barvy spojené do tvaru rovnoramenného kříže pootočeného o 45 stupňů; světlo (pokud je použito) = žluté probleskové nebo žluté přerušované s lichou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze tří problesků