">
DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

PADÁKY KRUHOVÉ

 





/PODPOŘTE PADÁNÍ!




                                                     



                                                         

                                               

                        




                                                               

                                     

                                                      

                                                   

                                                

Technická data: rozměry složeného padáku 400 x 300 x 125 mm; váha (bez přenosné brašny) nejvíce 7 kg; plocha vrchlíku 42,5 m2; délka nosných šňůr 4 m (pevnost 150 kg; maximální přípustné protažení 100 mm); maximální váha parašutisty 100 kg; síla nutná k vytažení uvolňovače nejvíce 16 kg; maximální přípustná rychlost v okamžiku otevírání 300 km/h; minimální bezpečná výška otevírání ještě 100 m;


                                 


                                                              

            .
 
  

                                                         

                                     

Technické údaje:

Technické údaje:Klesání max. 5,3 m/s při celkovém zatížení 100 kg 

Maximální hmotnost parašutisty včetně výstroje a výzbroje 120 kg

Minimální bezpečná výška 150 m

Rychlost klesání na stabilizačním padáku 35 m/s

Doba otočení o 360° maximálně 25 sekund

Dopředná rychlost 2-2,5 m/s

Síla potřebná pro vytržení uvolňovače maximálně 157 N (16 kp)

Možnost připojení poloautomatických přístrojů

 

Hlavní části padáku OVP-68:

1. Výtažný padáček

2. Spojovací lemovka

3. Kupónový kroužek, čs.standard

4. Stabilizační padák

5. Vak vrchlíku

6. Vrchlík se šňůrami a volnými konci nosného postroje

7. Obal padáku

8. Nosný postroj

9. Pružidla

10. Výtažné lano

11. Uvolňovač dvou lankový

12. Uvolňovač tří jehlový

13. Přenosná brašna

                                                    

            

   

         plocha stab. vrchlíku:1,8 m2

        plocha vrchlíku: 70 m2

        max. hmotnost:13 kg

        max. hmotnost výsadkáře s výstrojí, výzbrojí a padáky:140 kg

        horizontální rychlost vpřed i vzad při nulovém větru: 2,5 až 3 m.s-1

        doba otočení vrchlíku o 360° kolem vertikální osy: do 15 s

        počet polí: 28


                                                             

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                        

                                                         

                                                                                                                              

                                                                                                                                                        

                                                       

                                                   

Technická data:

rozměry složeného padáku 550 x 300 x 160 mm; váha 10 kg; průměr vrchlíku 4,60 m; plocha vrchlíku 66,5 m2; délka nosných šňůr 7,20 m; maximální váha parašutisty 80 kg; síla nutná vytažení uvolňovače nepřevyšuje 16 kg; max.rychlost letu v okamžiku výskoku 300 km/h; minimální výška otevírání při seskoku z letadla (za rychlosti letu 300 km/h) 150 m (s ručním otevíráním 300 m); při zatížení 80 kg nepřevyšuje rychlost klesání u země 5,6- 6 m/s; dopředná rychlost 4-5 m/s; otáčka o 360° asi 4-5 s.

                                                  

                                                                                                            


                                       

                                                                                                             

 
                                     

               

 

Technické údaje:                                                                                                                                                                   

Maximální hmotnost parašutisty včetně výstroje 120 kg

Na padáku je možno provádět:

- sportovní seskoky

- seskoky s přesností přistání na cíl při rychlosti letounu do 300 km/h

Padák PTCH-8M se používá k seskokům s okamžitým otevřením padáku nebo k seskokům volným pádem se zpožděným otevřením padáku, buď ručním nebo automatickým pomocí přístroje KAP-3P

Nejmenší přípustná výška otevření padáku:

- při seskocích z letounu s okamžitým ručním nebo automatickým otevřením padáku, při nejmenší rychlosti 100 km/h – 300 m

K padáku je možno použít přístroj KAP-3P                                                      

Otočení padáku o 360° do 5 sekund                                                                  

Dopředná rychlost 4-5 m/s

Klesání při hmotnosti parašutisty 100 kg nepřevyšuje 6 m/s

Síla potřebná pro vytažení uvolňovače nepřesahuje 118 N (12 kp)

Hmotnost padáku bez přenosné brašny 12 kg

Plocha vrchlíku 46 m2

Hlavní části padáku PTCH-8   

1. Výtažný padák 2 (kusy)

2. Spojovací lemovka

3. Kupónový kroužek

4. Vak vrchlíku

5. Vrchlík se šňůrami

6. Nosný postroj

7. Obal padáku

8. Zádový polštář

9. Uvolňovač

10. Přenosná brašna

 
                                                       

                           

Technické údaje:

Minimální bezpečná výška při okamžitém otevření padáku, při minimální rychlosti letounu 120 km/h – 150 m

Maximální hmotnost parašutisty včetně výstroje 100 kg

Klesání při hmotnosti parašutisty 100 kg nepřevyšuje 6 m/s

Otočení padáku o 180° do 3 sekund

Dopředná rychlost 5 m/s

Možnost použití přístroje KAP-3P

Síla potřebná pro vytažení uvolňovače nepřevyšuje 157 N (16 kp)

Hmotnost padáku bez přenosné brašny 11,5 kg

 

Hlavní části padáku PTCH-9:

1.Výtažný padák 2 (kusy)

2. Spojovací šňůra

3. Vak vrchlíku

4. Ochranné pouzdro kotvících šňůr

5. Vrchlík

6. Nosný postroj

7. Obal padáku

8. Pružidlo

9. Spojovací popruh

10. Uvolňovač

11. Přenosná brašna
 


                                                   

Technické údaje:

Maximální hmotnost parašutisty včetně výstroje 115 kg

Padák je možno použít pro tyto seskoky:

- volným pádem

- s nuceným otevřením padáku výtažným lanem

- s vakem vrchlíku připojeným k výtažnému lanu

Dovolené maximální rychlosti letadla při jednotlivých způsobech seskoku:

- seskok volným pádem delším než 10 sekund – neomezená

- seskok z letadla s nuceným otevřením padáku výtažným lanem – 250 km/h

- seskok s vakem vrchlíku uvázaným k výtažnému lanu – 120 km/h

- ostatní seskoky s volným pádem – 250 km/h

Minimální bezpečná výška 150 m

Maximální rychlost klesání při celkové hmotnosti zátěže 115 kg nepřevyšuje 6 m/s

Síla potřebná pro vytažení uvolňovače maximálně 157 N (15 kp)

Hmotnost padáku bez přenosné brašny a KAPu 15 kg

Bezpečná souhra se záložním padákem ZVP-65 a PZS-62

Doba otočení o 360° 7-10 sekund                                                                   

Dopředná rychlost 2,5 m/s

Možnost použití přístroje KAP-3P

Životnost 5 let, maximálně 200 seskoků

Plocha vrchlíku 70 m^(2)

 

Hlavní části padáku PTCH-C:                                                       

1. Výtažný padák

2. Spojovací lemovka

3. Kupónový kroužek

4. Vak vrchlíku

5. Vrchlík se šňůrami a volnými konci nosného postroje

6. Nosný postroj

7. Obal padáku

8. Zádový polštář

9. Výtažné lano

10. Uvolňovač tří jehlový

11. Přenosná brašna