">
DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SLOVNÍK

 

/PODPOŘTE PADÁNÍ!
             SLOVNÍK  
  A
AAL- (Above Aerodrome Level) - Nad úrovní letiště
Accuracy Landing- Přesnost přistání
ADD- (Automatic Activation Device-) zařízení, které rozpozná rychlost klesání a výšku, které jsou v přístroji nastaveny. Toto zařízení mechanicky aktivuje záložní padák v případě, že se parašutista dostane pod hodnotu nastavené výšky a překročí v dané chvíli nastavenou maximální rychlost volného pádu.
AFF - (Accelerated Free Fall) -  Zrychlený výcvik seskoků volným pádem za pomocí dvou instruktorů.
AFIS-  Letištní letecká informační služba.
AGL- (Above Ground Level) - Nad úrovní země
AMD-(Automatické měřící zařízení) na přesnost přistání s nulovým středovým diskem o průměru 2 cm,
Astra- 
Zabezpečovací přístrojADD
Argus- Zabezpečovací přístrojADD  

  B
Birdman-
,,Ptačí muž"parašutista ve speciální kombinéze,která využívá vlastností křídla a umožňuje téměř ploché klouzání po vzduchu. Volný pád   se prodlužuje na několik minut, a parašutista skutečně " létá." Přistává však na otevřeném padáku, byť neustále probíhá  snaha o  přistání Birdmana. V posledních letech je každoročně avizován úspěšný pokus, dosud se však neuskutečnil.

  C
Cypres-
Zabezpečovací přístroj ADD
CRW - (Canopy Relative Work) Spolupráce na otevřených padácích

 D
DROPZONE-místo určené pro seskok parašutistů.

 F
FAI-mezinárodní letecká federace
FLÉRA-(Zaměřovací stuha)používá se k přesnému určení bodu výskoku.


 G

 H

 I
IAD-(instructor Assisted Deployment)metoda hozeného výtaž. padáčku instruktorem
IPC-mezinárodní parašutistická komise

 J

 K

 L

 M

 N
NAC-Národní sportovní letecký orgán.

 O

 P 

 R
RSL-(Reserve static line.)spojovací lemovka-spřažený odhoz.
RW-(Relative Work) spolupráce parašutistů,vytváření formací za volného pádu.

 S

 T
T-(Tandemový seskok) seskok tandempilota s pasažérem.

 U
ÚCL-úřad civilního letectví.
ÚZPLN-Ústav pro odborné technické zjištování příčin leteckých nehod.

 V

 W

 X

 Y

 Z
ZV- základní výcvik-výcvik zájemců o provedení seskoku p
ZVK-základní výcvik na padáku typu křídlo s otevíráním výtažným lanem.